Lokaliteter: Åalia: 21.05.2018

Rapportør:Jonny Hals
Observatører:Jonny Hals
Lokalitet:Åalia (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Dato:21.05.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phytometra viridaria (Blåfjærfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Jonny Hals (21.05.2018)