Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 20.05.2018

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:20.05.2018
Registrert:28.05.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Polygonia c-album (Hvit c)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (20.05.2018)