Lokaliteter: Torpbukta: 25.05.2018

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Torpbukta (Halden, Viken)
Dato:25.05.2018
Registrert:31.05.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:25 grader, delvis overskyet, lite vind
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scolitantides orion (Klippeblåvinge)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:5 individer (med forbehold om dobbeltobservasjoner), 1 eggleggende hunn
© Ivar Stormo (25.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Scolitantides orion (Klippeblåvinge)
Antall:30
Voksestadium:Egg
Kommentar:Stoppet å telle ved 30 egg over et område på ca 50 kvm.
© Ivar Stormo (25.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nymphalis antiopa (Sørgekåpe)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata megera (Sørringvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen