Lokaliteter: Einarbu: 25.05.2018

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Einarbu (Indre Østfold, Viken)
Dato:25.05.2018
Registrert:31.05.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nymphalis antiopa (Sørgekåpe)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen