Lokaliteter: Presthammer: 01.06.2018

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:01.06.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Denisia similella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann.


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon pilella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Genital sjekket.