Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 05.06.2018

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:05.06.2018
Registrert:06.06.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart, laber bris, 11-19 gr
Kommentar til metode:2 lysfeller
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sublustris (Gulbrunt engfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (05.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (05.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (05.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Sideridis reticulata (Nettnellikfly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (05.06.2018)
© John Stenersen (05.06.2018)
© John Stenersen (05.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (05.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sordens (Åkerengfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (05.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:28
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen