Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 09.06.2018

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:09.06.2018
Registrert:10.06.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina morpheus (Brunt urtefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (09.06.2018)
© John Stenersen (09.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Oligia strigilis (Buelinjet engfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (09.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Axylia putris (Dobbeltpunktfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (09.06.2018)
© John Stenersen (09.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (09.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hemithea aestivaria (Krattbladmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (09.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (09.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (09.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen