Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 10.06.2018

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:10.06.2018
Registrert:11.06.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart, 18-22 gr, lett bris, høy luftfuktighet
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis clavis (Brunpudret jordfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Pyrrhia umbra (Gullfagerfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Hemithea aestivaria (Krattbladmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.06.2018)