Lokaliteter: Manum: 11.06.2018

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:11.06.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (11.06.2018)