Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 12.06.2018

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:12.06.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart, flauvind - N liten kuling, 15-18gr
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hypochalcia ahenella (Bakkesmalmott)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hylaea fasciaria (Barskogmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (12.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina morpheus (Brunt urtefly)
Antall:7
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis mellinata (Gul bærmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (12.06.2018)
© John Stenersen (12.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sublustris (Gulbrunt engfly)
Antall:8
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhodostrophia vibicaria (Karminmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (12.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Leucania comma (Kommagressfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (12.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea deversaria (Krattengmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (12.06.2018)
© John Stenersen (12.06.2018)
© John Stenersen (12.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Sphinx ligustri (Ligustersvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (12.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thalera fimbrialis (Randbladmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (12.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Agapeta zoegana (Ringpraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris bergmanniana (Roseflatvikler)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sordens (Åkerengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (12.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen