Solbergvann: 24.06.2018

Norge»Vestfold»Lardal»Solbergvann»24.06.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Område:Solbergvann (Lardal, Vestfold)
Dato:24.06.2018
Registrert:26.06.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (24.06.2018)

Andre bilder

© Stein Rui (24.06.2018)