Lokaliteter: Tveitan: 19.06.2018

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Tveitan (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:19.06.2018
Registrert:09.07.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (19.06.2018)