Telnes: 09.07.2018

Norge»Telemark»Seljord»Telnes»09.07.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Område:Telnes (Seljord, Telemark)
Dato:09.07.2018
Registrert:10.07.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (09.07.2018)