Lokaliteter: Vestre Bolærne: 26.07.2018

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Vestre Bolærne (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:26.07.2018
Registrert:27.07.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lythria cruentaria (Purpurmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (26.07.2018)