Lokaliteter: Bakkeløkka: 22.07.2018

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:22.07.2018
Registrert:22.08.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol, varmt og vind
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (22.07.2018)