Lokaliteter: Bakkeløkka: 25.08.2018

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:25.08.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol max 19,9 grader
Kommentar til funn:Dagsvermer samtidig på samme busk!
 Bredkantet humlesvermer samtidig i samme busk!

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hemaris fuciformis (Bredkantet humlesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (25.08.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (25.08.2018)