Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 08.09.2018

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Område:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:08.09.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:12-13°C, skyet oppholdsvær- lett yr i lufta.
Kommentar til metode:Lysfelle med 400w HQL pære. Kjørt fra kl 03.00 og ut natta.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia solandriana (Augustkveldvikler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler)
Antall:55
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia brunnichana (Grå kveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ved utelampe


Artsdatabanken logo
Art:Mamestra brassicae (Kålfly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Fåtallig art på lokaliteten.
© Svein Bekkum (08.09.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha parenthesella
Antall:17
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen