Manum: 24.08.2018

Norge»Vestfold»Tønsberg»Manum»24.08.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Område:Manum (Tønsberg, Vestfold)
Dato:24.08.2018
Registrert:12.09.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (24.08.2018)