Lokaliteter: Solastranden: 23.07.2018

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Solastranden (Sola, Rogaland)
Dato:23.07.2018
Registrert:22.09.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Mobilfoto
© Frode Falkenberg (23.07.2018)