Otteid (Storedal): 27.09.2018

Norge»Viken»Marker»Otteid (Storedal)»27.09.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Område:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:27.09.2018
Registrert:28.09.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Ruskevær med sterk vind og noe regn
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhizedra lutosa (Takrørfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen