Lokaliteter: Sørkedalen 914: 13.10.2018

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:13.10.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:mildt og fuktig
Observasjonstype:Lysfelle
Værforhold:mildt og fuktig
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:7
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:hanner


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen