Bekkum, Kvikneskogen: 12.10.2018

Norge»Oppland»Nord-Fron»Bekkum, Kvikneskogen»12.10.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Område:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Oppland)
Dato:12.10.2018
Registrert:30.10.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Nr 8, 9 og 10 av denne arten denne høsten.
Observasjonsttype:Lysfelle
Kommentar til funn:Sen dato for denne arten.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen