Rogn, Hagane: 29.05.2018

Norge»Oppland»Vang»Rogn, Hagane»29.05.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Oppland)
Dato:29.05.2018
Registrert:13.11.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis tineana (Gråflekksigdvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.05.2018)
© Nils Rogn (29.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Clostera curtula (Rødflekkstjertspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis dubitana (Svevepraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista subalbidella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.05.2018)