Lokaliteter: Rogn, Hagane: 31.05.2018

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:31.05.2018
Registrert:19.11.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hadena perplexa (Brunt nellikfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (31.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma aspidiscana (Mørk gullrisengvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (31.05.2018)
© Nils Rogn (31.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (31.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Euhyponomeutoides ribesiella
Antall:1
Merknad:Dyret tatt vare på for om mogeleg å fastslå art.
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (31.05.2018)