Lokaliteter: Hosanger: 27.06.2015

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Hosanger (Osterøy, Vestland)
Dato:27.06.2015
Registrert:24.11.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phymatopus hecta (Dvergroteter)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Bryotropha
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Trolig terrella.