Lokaliteter: Hensfjellet. Herredalen-Tjørobytta: 01.06.2018

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Hensfjellet. Herredalen-Tjørobytta (Vang, Innlandet)
Dato:01.06.2018
Registrert:25.12.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, varmt.
Kommentar til funn:Mange artar er tidleg ute i år, pga. varmen.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea inquinatalis (Brun engmott)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Merknad:8-10
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Sympistis heliophila (Gnistdagfly)
Merknad:4-5
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Metaxmeste schrankiana (Svart fjellmott)
Merknad:2-3
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.06.2018)