Rogn: 27.06.2018

Norge»Oppland»Vang»Rogn»27.06.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Oppland)
Dato:27.06.2018
Registrert:27.12.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sublustris (Gulbrunt engfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Cedestis subfasciella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Dichomeris latipennella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Leif AArvik
Artig funn av ein art som sjeldan er fanga her i landet, muligens fordi det er ein tretoppart (gran).
© Nils Rogn (27.06.2018)
© Nils Rogn (27.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista diederichsiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av Leif Aarvik.
© Nils Rogn (27.06.2018)
© Nils Rogn (27.06.2018)