Storehøvda: 30.06.2018

Norge»Oppland»Vang»Storehøvda»30.06.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Storehøvda (Vang, Oppland)
Dato:30.06.2018
Registrert:01.01.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, varmt.
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea inquinatalis (Brun engmott)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Sympistis heliophila (Gnistdagfly)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sauciana (Mørk løvvikler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis dubitana (Svevepraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen