Lokaliteter: Rogn: 08.07.2018

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:08.07.2018
Registrert:02.01.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha galbanella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (08.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Neofriseria peliella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen