Rogn, Hagane: 19.09.2018

Norge»Oppland»Vang»Rogn, Hagane»19.09.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Oppland)
Dato:19.09.2018
Registrert:04.01.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mamestra brassicae (Kålfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Mi fyrste registrering av arten.
© Nils Rogn (19.09.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylena solidaginis (Skogkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen