Lokaliteter: Tengesdal: 24.05.2017

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen og Heidi Munkejord Haugen
Lokalitet:Tengesdal (Suldal, Rogaland)
Dato:24.05.2017
Registrert:10.01.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving ettermiddag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. Gen.prep. Mørke bakvinger og uvanlig dorsalflekk.
© Leiv Tommas Haugen (24.05.2017)
© Leiv Tommas Haugen (24.05.2017)