Lokaliteter: Rogn: 10.06.2018

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:10.06.2018
Registrert:30.01.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cochylidia subroseana (Rosa gullrispraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Fekk berre eit par dårlege foto før han stakk, men Leif Aarvik stadfestar at det høgst sannsynleg er denne arten. Forvekslingsarten C. flaviciliana er svært sjeldan i innlandet, og ikkje så langt nord.
© Nils Rogn (10.06.2018)
© Nils Rogn (10.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora frischella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Innsamla og artsbestemt av Leif Aarvik.
© Nils Rogn (10.06.2018)