Lokaliteter: Rogn: 29.08.2018

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:29.08.2018
Registrert:30.01.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ipimorpha subtusa (Osperingfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.08.2018)