Gipehovda, Slettefjell: 29.07.2012

Norge»Oppland»Vang»Gipehovda, Slettefjell»29.07.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Gipehovda, Slettefjell (Vang, Oppland)
Dato:29.07.2012
Registrert:04.02.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris bipunctana (Båndprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris schulziana (Lyngprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus optilete (Myrblåvinge)
Antall:2
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria maculalis (Skognebbmott)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.07.2012)