Lokaliteter: Rogn: 30.05.2018

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:30.05.2018
Registrert:04.03.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora trochilella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.05.2018)