Lokaliteter: Rogn: 14.06.2018

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:14.06.2018
Registrert:11.03.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Autographa macrogamma (Gyllenbrunt metallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Sideridis reticulata (Nettnellikfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Andre funn av arten her.
© Nils Rogn (14.06.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta megacephala (Ospekveldfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea lateritia (Teglrødt engfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nemapogon cloacella (Vedkjukemøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Monochroa lutulentella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Innsamla og identifisert av Leif Aarvik.
© Nils Rogn (14.06.2018)