Lokaliteter: Ødegårdskilen 1684 Vesterøy: 31.03.2019

Rapportør:Jan-Erik Olsen
Observatører:Jan-Erik Olsen
Lokalitet:Ødegårdskilen 1684 Vesterøy (Hvaler, Viken)
Dato:31.03.2019
Registrert:04.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Opphold
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Jan-Erik Olsen (31.03.2019)