Revtangen Ornitologiske Stasjon: 07.04.2019

Norge»Rogaland»Klepp»Revtangen Ornitologiske Stasjon»07.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:07.04.2019
Registrert:08.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Kjølig natt, tåke deler av natta.
Kommentar til metode:3 robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære.
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:56
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny for Klepp.
© Alf Tore Mjøs (07.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen