Revtangen Ornitologiske Stasjon: 08.04.2019

Norge»Rogaland»Klepp»Revtangen Ornitologiske Stasjon»08.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:08.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:3-4 grader fra midnatt og ut, delvis skyet, lite vind.
Kommentar til metode:3 Robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:90
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:10
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Plettseljefly helt til høyre, lite seljefly helt til venstre.
© Alf Tore Mjøs (08.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (08.04.2019)
© Alf Tore Mjøs (08.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen