Sørborg: 09.04.2019

Norge»Hordaland»Bergen»Sørborg»09.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Sørborg (Bergen, Hordaland)
Dato:09.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Robinson med 125 W HQL
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:44
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (09.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (09.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:32
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:6
Voksestadium:Voksen