Ødegårdskilen 1684 Vesterøy: 30.03.2019

Norge»Østfold»Hvaler»Ødegårdskilen 1684 Vesterøy»30.03.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Jan-Erik Olsen
Observatører:Jan-Erik Olsen
Område:Ødegårdskilen 1684 Vesterøy (Hvaler, Østfold)
Dato:30.03.2019
Registrert:10.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:0pphold
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Frode Falkenberg
takker Frode Falkenberg for rettelsen.
© Jan-Erik Olsen (30.03.2019)