Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 17.04.2019

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:17.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart, lett bris, 4 gr
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:10
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Mellomform, med brunt buemerke
© John Stenersen (17.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (17.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (17.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (17.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (17.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (17.04.2019)
© John Stenersen (17.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Diurnea fagella (Vårdorskmøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (17.04.2019)