Barmanveien 9: 18.04.2019

Norge»Sør-Trøndelag»Hitra»Barmanveien 9»18.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Område:Barmanveien 9 (Hitra, Sør-Trøndelag)
Dato:18.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, 4°C, og vindstille.
Kommentar til metode:Robinson Lysfelle 125w.
Observasjonsttype:Lysfelle
Værforhold:Lettskyet, 4°C, og vindstille.
Kommentar til metode:Robinson Lysfelle 125w.
Kommentar til funn:8 mørke, og 6 lys form av arten.
Observasjonsttype:Lysfelle
Værforhold:Lettskyet, 4°C, og vindstille.
Kommentar til metode:Robinson Lysfelle 125w.
Observasjonsttype:Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:14
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (18.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane lamda (Porskappefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (18.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen