Hustoft gnr. 150/4: 18.04.2019

Norge»Rogaland»Tysvær»Hustoft gnr. 150/4»18.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:18.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Blomstring18.04.2019


Art:Maigullslekta (Chrysosplenium) 
Fenofase:Blomstring18.04.2019


Art:Plomme (Prunus domestica) 
Fenofase:Blomstring18.04.2019


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.04.2019


Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2019


Art:Storfrytle (Luzula sylvatica) 
Fenofase:Blomstring18.04.2019


Art:Svarthyll (Sambucus nigra) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.04.2019