Lokaliteter: Rogn: 21.04.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:21.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskya, mildt. (min. temp +5)
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:20
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane consocia (Grått kappefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirranthis diversata (Ospemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (21.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:10
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Merknad:ca. 40
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Caloptilia betulicola/elongella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Eriocrania semipurpurella/sangii
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen