Vaksvik: 23.04.2019

Norge»Møre og Romsdal»Ålesund»Vaksvik»23.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:23.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring23.04.2019


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring22.04.2019


Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet23.04.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:Reir med tre egg. 
Fenofase:Reirbygging23.04.2019


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:Tre fuglar. 
Fenofase:Ankomst23.04.2019