Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 25.04.2019

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:25.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:11 grader, laber bris, skyet
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia opima (Brunbåndseljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (25.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:7
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (25.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (25.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (25.04.2019)
© John Stenersen (25.04.2019)
© John Stenersen (25.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (25.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Endromis versicolora (Vårspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (25.04.2019)
© John Stenersen (25.04.2019)