Lokaliteter: Rogn: 01.05.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:01.05.2019
Registrert:02.05.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
Kommentar til funn:Fyrste funn av denne arten her nede i dalbotnen, 460 moh. Ein hann.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner)
Antall:1
Merknad:Fyrste funn av denne fjellbjørkeskogarten her nede i dalbotnen, 460 moh. Ein hann.
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.05.2019)
© Nils Rogn (01.05.2019)