Ødegårdskilen 1684 Vesterøy: 05.04.2019

Norge»Østfold»Hvaler»Ødegårdskilen 1684 Vesterøy»05.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Jan-Erik Olsen
Observatører:Jan-Erik Olsen
Område:Ødegårdskilen 1684 Vesterøy (Hvaler, Østfold)
Dato:05.04.2019
Registrert:07.05.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:opphold, dagtemp +12,3 natt + 4,2
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis strigulana
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Ivar Stormo
© Jan-Erik Olsen (05.04.2019)