Lokaliteter: Otteid (Storedal): 20.05.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:20.05.2019
Registrert:27.05.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Larver/egg fra egen produksjon; sanket i Otteid.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve


Artsdatabanken logo
Art:Trichiura crataegi (Hagtornspinner)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (20.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (20.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Saturnia pavonia (Nattpåfugløye)
Antall:50
Voksestadium:Egg
© Ivar Stormo (20.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Endromis versicolora (Vårspinner)
Antall:12
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (20.05.2019)
© Ivar Stormo (20.05.2019)